Norēķinu un loģistikas centrs (NLC)

Consulting Agency «Timur Ostrovskiy & partners» sniedz pilnu pakalpojumu klāstu līguma pavadīšanā, sākot no „Piegādātāja” pārrunām ar „Pasūtītāju” līdz brīdim, kad „Pasūtītājs” saņem kravu, bet „Piegādātājs” naudu.

Sadarbība ar mūsu „Norēķinu un loģistikas centru” – tā ir faktiski tādu svarīgu uzdevumu nodošana autsorsingam kā:

• produkcijas virzīšana ES un Krievijas tirgos;

• transporta loģistika un kravu ekspedīcija;

• multimodālo pārvadājumu organizēšana;

• naudas plūsmu kustības loģistika;

• norēķinu operācijas;

• darbs ar bankām (finansējuma piesaistīšana līguma izpildei un dokumentārās operācijas);

• nodokļu plānošana;

• grāmatvedības apkalpošana;

• intelektuālā īpašuma aizsardzība;

• atļaujas dokumentu noformēšana un saņemšana līguma izpildei;

• līguma juridiskā pavadīšana.