Gada ienākumu deklarācija

Gada ienākumu deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz tām fiziskām personām, kuras:

1) veikušas saimniecisko darbību;

2) guvušas ienākumus ārvalstīs;

3) guvušas ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2014.gadā pārsniedza 4000 eiro;

4) guvušas ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

5) guvušas citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš:

2015.gadā fiziskajām personām, kurām obligāti ir jāiesniedz Gada deklarācija par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem, jāiesniedz tā kopā ar pievienotajiem dokumentiem Valsts ieņēmumu dienestā no 2015.gada 01.marta līdz 2015.gada 01.jūnija.

2015.gadā fiziskās personas var brīvprātīgi iesniegt Gada deklarāciju par 2014.gadā gūtajiem ienākumiem un saņemt pārmaksāto nodokli. Deklarācijas un tai pievienoto dokumentu iesniegšanas termiņš Valsts ieņēmumu dienestā šajā gadījumā ir no 2015.gada 01.marta līdz 2017.gada 01.jūnijam.

Maksa par deklarācijas sastādīšanas pakalpojumu ir 150 EUR.

Maksa par konsultāciju ir 150 EUR stundā.