Ģimenes ofisa formas

Pastāv divas ģimeņu ofisu pamatformas – izraudzītais (dedicated/single) ģimenes ofiss, kas ir paredzēts vienai ģimenei un multifamily office – struktūra, kas strādā ar dažām ģimenēm.

Izraudzītais ģimenes ofiss (dedicated/single family office).
Izraudzītais ģimenes ofiss velta visu savu darbību vienai ģimenei. Personāla skaits retos gadījumos pārsniedz dažus desmitus cilvēkus; bieži notiek arī tā, kā ģimenes ofiss sastāv no viena vienīgā darbinieka, tā saucamās pilnvarotās personas jeb trusted advisor. Izraudzīto ģimenes ofisu izveido un apmaksā ģimene. Atšķirība starp līdzīgu organizāciju un, teiksim, vienkāršu finanšu konsultantu vai notāru ir tā, ka ģimenes ofiss operatīvi izpilda jebkurus ģimenes uzdevumus (nekustamā īpašuma pirkšana ārvalstīs, viena no ģimenes locekļiem šķiršanās juridisko seku izpēte), tajā pašā laikā ārējais konsultants nodarbojas arī ar citām lietām, kuras nekādā ziņā nav saistītas ar ģimeni. Turklāt, ģimenes ofisa uzdevumos ietilpst dažādu problēmu novēršana ģimenes iekšā - ļoti svarīgu lomu šeit spēlē savstarpējā uzticība starp ģimeni un ofisu. Izraudzītos ģimenes ofisus parasti izmanto turīgākas ģimenes, kuru aktīvi pārsniedz $50 - 100 miljonus.

«Daudģimeņu» ofiss (multifamily office).
Kā izriet no nosaukuma, "multifamily office" tipa struktūra sniedz aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus dažām ģimenēm. Daudzģimeņu ofisa priekšrocību vidū - tas, ka tie var atļauties uzturēt štatu daudzprofilu ekspertu (juristus, finansistus, saimniecisko tiesību speciālistus, juriskonsultantus), tādējādi, nav vajadzības izmantot svešu konsultantu palīdzību. No citas puses, ņemot vērā to faktu, ka klientu vidū atrodas dažas ģimenes (iespējams, daži desmiti) daudz sarežģītāk izveidot ciešas, uz absolūtu uzticību balstītās partnerattiecības, kuras ir nepieciešamas efektīvai darbībai. Multiģimeņu ofisu tipiskie klienti ir ģimenes, kuru aktīvi ir $5 - 50 miljoni.

Daudzklientu ģimenes ofiss (Multi-Clients Family Office - MCFO) .
To rada nevis atsevišķa ģimene, bet ārējie finanšu padomnieki ar mērķi apkalpot ģimenes. Tāds ofiss pieder partneriem, kuri to izveidoja bez daļu dalības no apkalpojamo ģimeņu puses. Daudzklientu ofiss bieži uzstājas pārvaldnieka lomā pār finanšu produktu un pakalpojumu sniedzējiem. Citu pakalpojumu sniegšanai var būt piesaistīti citi izpildītāji atbilstošo pakalpojumu tirgū. MCFO var izveidot dažas ģimenes bez kaut kādas ģimenes dominēšanas ar mērķi apvienot pūles un aktīvus, kas ļauj nodarbināt profesionāļu komandu, kuri nodrošina specializētā ofisa (SFO) apkalpošanas līmeni.