Finansējuma piesaiste

Jebkura projekta galvenā sastāvdaļa ir finanšu resursi.
Uzņēmuma panākumi ir atkarīgi gan no finanšu līdzekļu pietiekamības, gan no to ieplūdes projektā savlaicīguma, tas ir neapstrīdams fakts.

Uzņēmējdarbības attīstība tikai uz pašu kapitāla izmantošanas rēķina bieži vien nav ekonomiski attaisnojama tā iemesla dēļ, ka pastāv nepieciešamība uzturēt augstus izaugsmes tempus un vienlaikus nodrošināt projektā ieguldītā kapitāla konkurētspējīgu ienesīgumu.

Parāda finansējuma piesaiste – tas ir vienas no virzieniem, pēc kura Consulting Agency "Timur Ostrovskiy & partners” (turpmāk tekstā - Aģentūra) konsultē klientu (turpmāk tekstā - Pasūtītāju).

Aģentūras un Pasūtītāja sadarbība finansējuma piesaistīšanā sākas ar kopējo situācijas analīzi.

Veiktās analīzes rezultātā Pasūtītājs nonāk pie atziņas un spējas atbildēt uz sekojošiem jautājumiem:

1. Kāds ir mans mērķis? Kādam nolūkam es vēlos piesaistīt papildus finansējumu?
2. Ko es vēlos saņemt šī projekta rezultātā?
3. Ko es vēlos saņemt šodienas situācijas vietā?
4. Kāpēc man tas ir svarīgi?
5. Kādi resursi man ir šim nolūkam?
6. Kā pietrūkst?
7. Kāds investīciju apjoms ir nepieciešams, kādā valūtā?
8. Kāda ir piesaistāmo līdzekļu pieļaujamā cena?

Tā ir tikai jautājumu daļa, kurus uzdod Aģentūra katram Pasūtītājam individuāli.
Pateicoties īpašajai shēmai, kura atšķir Aģentūru no citiem konsaltinga pakalpojumu tirgus dalībniekiem, mēs palīdzam Pasūtītājam noteikt savu reālo mērķi, projekta nepieciešamību un pievilcību. Tas ir Aģentūras un Pasūtītāja skrupulozs darbs.
Bieži situācijas analīzes rezultātā Pasūtītājs maina finansējuma mērķi.

Bija arī gadījumi, kad Pasūtītājs saprot, ka jāpiesaista nevis līdzekļi, bet jāpārdod bizness vai jāmodernizē pavisam cits virziens.

Pēc konkrētā Mērķa un Resursu noteikšanas tiek uzsākts projekta darbs.
Aģentūra kopā ar Pasūtītāju prezentē projektu potenciālajam Investoram (Kreditoram).

Aģentūrai ir pietiekami liela gan privāto, gan institucionālo Investoru (Kreditoru) datu banka, kas ļauj kopā ar Pasūtītāju saprātīgajos termiņos piesaistīt nepieciešamo finansējumu.

Nāciet pie mums un Jūs daudz uzzināsiet par savu biznesu!