Problēmu risināšanas dienests

Mēs dzīvojam brīnišķīgajā pasaulē!
Mēs dzīvojam daudzšķautņainajā pasaulē!
Pasaulē, kuru mēs paši veidojam!
Dzīve ir ceļš, kas katram cilvēkam jāpaiet.
Tomēr bieži mūsu dzīves ceļā rodas problēmas, kurām radoties cilvēks apjūc un nezina kā tikt galā ar šo problēmu.
Mēs visi esam dažādi. Mēs dažādi redzam un uztveram apkārtējo pasauli.
Dažādi pārvaram šķēršļus, kas rodas mūsu dzīves ceļā.
Darba pieredze ar mūsu klientiem uzvedināja uz domu izveidot pie Aģentūras Vitāli svarīgo problēmu risināšanas dienestu.
Dienests tika izveidots ar nolūku risināt vitāli svarīgās problēmas konkrētajam cilvēkam.
Dienesta sastāvs ietver sekojošus speciālistus:
jurists, nodokļu konsultants, grāmatvedis, detektīvs, life-koučs, health-koučs, psihologs un IT speciālists.

Dienests Consulting Agency „Timur Ostrovskiy & partners” risina sekojošas problēmas:
- Problēmas biznesā.
-Tiesiskā rakstura problēmas.
- Problēmas ar nodokļiem.
- Problēmas ģimenes dzīvē.
- Psiholoģiskās problēmas utt.

Ciktāl Aģentūra savā darbībā vadās pēc jēdziena, ka KATRS CILVĒKS IR UNIKĀLS, tad katra problēma, ar kuru sastopas cilvēks ir UNIKĀLA, tātad, tās risināšanai ir jāizmanto nestandarta risinājumi.

Mijiedarbības algoritms ar Aģentūru ir standarta:

Jūs uzdodat jautājumus pa e-pastu: tostrovskiy@gmail.com vai julijaadvice@gmail.com.

Mūsu darbinieki sazinās ar Jums un vienojas par konsultāciju.
Nāciet pie mums un mēs palīdzēsim Jums tikt galā ar neatrisināmo pirmajā acu uzmetienā dzīves situāciju.

Laimi! Veselību. Labklājību Jums un Jūsu tuvākajiem!